Απονεύρωση

ΑΠΟΝΕΥΡ 

  Οι αιτίες που δημιουργούν συμπτώματα σε ένα δόντι ώστε αυτό να χρειαστεί απονεύρωση είναι, οι βαθιές τερηδόνες, ωρισμένα κατάγματα, εμφρακτικά υλικά που ερεθίζουν τον πολφό, η υπερθέρμανση του δοντιού κατά τον εκτροχισμό, η αποτυχία μίας προϋπάρχουσας απονεύρωσης, η ύπαρξη περιοδοντικού θυλάκου ο οποίος εκτείνεται μέχρι το ακρορρίζιο του δοντιού κ.α. 

  Η διαδικασία της απονεύρωσης είναι μία θεραπεία που αφορά στους χώρους που "ζεί" ή "ζούσε" το νεύρο του δοντιού, δηλαδή τους ριζικούς σωλήνες. Αυτή  περιλαμβάνει την διάνοιξη, την εκπόλφωση, την διεύρυνση του ή των ριζικών σωλήνων και την έμφραξη τους. Με την διάνοιξη διευκολύνεται η εξεύρεση των στομίων των ριζικών σωλήνων και η εύκολη πρόσβαση σε αυτούς. Η εκπόλφωση είναι η αφαίρεση υπολειμάτων του πολφού και συνήθως γίνεται κατά την διαδικασία της διεύρυνσης. Η διεύρυνση αποσκοπεί στον καθαρισμό και απολύμανση των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα ενώ παράλληλα αυξάνει το εύρος του. Η διαδικασία αυτή γίνεται με αποστειρωμένα εργαλεία χειρός ή περιστρεφόμενα και διευκολύνεται με την χρήση απολυμαντικών διαλυμάτων σε υγρή μορφή η πάστα. Τέλος στεγνώνεται ο ριζικός σωλήνας με αποστειρωμένους χάρτινους κώνους και σφραγίζεται με ένα υλικό που ονομάζεται γουταπέρκα. Ανάλογα με το περιστατικό, η έμφραξη των ριζικών σωλήνων γίνεται στην ίδια συνεδρία ή λίγες μέρες μετά (Βίντεο).

  Σημαντική παράμετρος κατα τη διάρκεια των σταδίων μιάς απονεύρωσης, είναι οι κατάλληλες έγγραφες οδηγίες του οδοντίατρου σχετικά με τις ενδεχόμενες παρενέργειες, με την διαχείρηση του υπο απονεύρωση δοντίου απο τον ασθενή καθώς και η εν γένει πορεία της. 

  Αφού ολοκληρωθεί η απονεύρωση, μετά απο μερικές ημέρες, το δόντι χρειάζεται να αποκατασταθεί  με έναν απο τους παρακάτω τρόπους:
1. Εμφραξη ή ανασύσταση του με φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη.
2. Επένθετο ρητίνης. Είναι μια αποκατάσταση που κατασκευάζει ο οδοντοτεχνήτης και μετά συγκολλάται στο δόντι (Βίντεο).
3. Στεφάνη (θήκη) απο διάφορα ύλικά (μεταλλική, μεταλοπορσελάνη, αμιγώς κεραμική).
  Επειδή όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σπάσει στο μέλλον ένα απονευρωμένο δόντι, ή λύση (1) είναι η πλέον επισφαλής.  Οι λύσεις (2) και (3) παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην περίπτωση που επιλεγεί ή λύση (3), πολλές φορές καλό είναι να γίνεται ανασύσταση με άξονα στο δόντι και μετά τοποθέτηση στεφάνης.
  Η ανασύσταση ενός δοντιού με άξονα είναι μια αποκατάσταση που γίνεται μόνο σε απονευρωμένα δόντια και προυποθέτει την χρησιμοποίηση μέρους του ριζικού ή των ριζικών σωλήνων του δοντιού και μπορεί να γίνει με:
α) Χυτή μεταλλική αποκατάσταση που κατασκευάζει ο οδοντοτεχνήτης (χυτό ψευδοκολόβωμα) που συγκολλάται στο δόντι (Βίντεο).
β) Συγκολλούμενο στον ριζικό σωλήνα άξονα απο ανθρακονήματα ή υαλονήματα και ανασύσταση του δοντιού με σύνθετη ρητίνη (Βίντεο).
γ) Eιδικές μεταλλικές βίδες οι οποίες βιδώνονται στον ριζικό σωλήνα και στη συνέχεια γίνεται ανασύσταση του δοντιού με σύνθετη ρητίνη ή αμάλγαμα.

  Σε κάθε περίπτωση για την επιλογή του τρόπου αποκατάστασης ενός απονευρωμένου δοντιού εκτιμάται, η υπολοιπόμενη οδοντική ουσία, η ύπαρξη ή μη ρωγμών στο δόντι, η θέση του δοντιού στον φραγμό, η σύγκλειση, η ενδεχόμενη ύπαρξη έξεων (σφίξιμο δοντιών, βρυγμός) κ.α.