Απόστημα

ΑΠΟΣΤ  

 Το απόστημα είναι μια οξεία, πυώδης φλεγμονή του ακρορρίζιου ή του περιοδοντίου ενός δοντιού, η οποία εκδηλώνεται με διόγκωση (πρήξιμο), πόνο και σε μερικές περιπτώσεις με πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα (Βίντεο).

   Ακρορριζικό, ονομάζεται το απόστημα του ακρορρίζιου και οφείλεται σε μικρόβια που έχουν προκαλέσει την νέκρωση του νεύρου του δοντιού ή σε μικρόβια λόγω της αποτυχίας παλαιότερης απονεύρωσης.

  Περιοδοντικό, ονομάζεται το απόστημα του περιοδοντίου και οφείλεται σε μικρόβια που έχουν εγκλωβιστεί σε περιοδοντικό θύλακο (ο θύλακος είναι ο χώρος μεταξύ δοντιού και ούλων όταν το μεταξύ τους οστούν έχει καταστραφεί) (Βίντεο)

  Τα αποστήματα στην οξεία τους φάση (τότε ο ασθενής είναι πρησμένος και πονάει, οπότε επισκέπτεται επειγόντως τον οδοντίατρο) χρειάζονται παροχέτευση (διάνοιξη), ώστε να ανακουφιστεί ο ασθενής. Στην περίπτωση του ακρορριζικού αποστήματος, συνήθως γίνεται και διάνοιξη στο δόντι (ανοίγεται μία οπή στην μασητική επιφάνεια του δοντιού) για να παροχετευθεί το πύον και το εξίδρωμα απο τον ή τους ριζικούς σωλήνες του δοντιού. Στην περίπτωση του περιοδοντικού αποστήματος συνήθως γίνεται και ριζική απόξεση του δοντιού. Αρκετά συχνά, οι διαδικασίες αυτές συνοδεύονται και απο την παράλληλη χορήγηση αντιβιοτικού.

  Αφού ο ασθενής ανακουφιστεί απο τα οξέα συμπτώματα, μετά απο μερικές ημέρες, αν πρόκειται για ακρορριζικό απόστημα, γίνεται απονεύρωση στο δόντι, ενώ αν πρόκειται για περιοδοντικό απόστημα γίνεται η κατάλληλη περιοδοντική θεραπεία. Σε σοβαρότερες καταστάσεις αποστημάτων, το δόντι χρειάζεται να αφαιρεθεί (εξαγωγή) ή να γίνει σε αυτό ακρορριζεκτομή (χειρουργική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το ακρορρίζιο του δοντιού και ταυτόχρονα καθαρίζεται η γύρω απο αυτό περιοχή).

  Υπάρχουν ωρισμένες ειδικές καταστάσεις κατά τις οποίες δημιουργείται ακρορριζικό απόστημα που οφείλεται σε περιοδοντική βλάβη, η οποία έχει φτάσει μέχρι το ακρορρίζιο του δοντιού. Αυτές οι περιπτώσεις θεραπεύονται με συνδιασμό ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) και περιοδοντικής θεραπείας.