Οδοντοστοιχίες

ΟΔ  

  Οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές (αφαιρούμενες) αποκαταστάσεις και διακρίνονται σε μερικές και ολικές. Η μερική οδοντοστοιχία είναι μία κατασκευή η οποία αποκαθιστά νωδές περιοχές σε στόμα όπου υπάρχουν και δόντια, ενώ η ολική οδοντοστοιχία (μασέλα) τοποθετείται σε στόμα που έχει ελάχιστα ή καθόλου δόντια.

  Μία μερική οδοντοστοιχία αποτελείται συνήθως απο τον μεταλικό σκελετό και το ακρυλικό τμήμα όπου υπάρχουν τα ακρυλικά δόντια. Αυτή στηρίζεται σε μερικά απο τα υπάρχοντα στο στόμα δόντια με τη βοήθεια μεταλλικών αγγίστρων. Υπάρχουν και εξ ολοκλήρου ακρυλικές μερικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες στηρίζονται με την βοήθεια ακρυλικών αγγίστρων (Βίντεο).

  Η ολική οδοντοστοιχία είναι εξ ολοκλήρου ακρυλική και στηρίζεται στο βλεννογόνο του στόματος (στα ούλα). Η ευστάθεια της εξαρτάται απο το πόσο καλή είναι η επαφή της με τον βλεννογόνο καθώς και απο τον όγκο της ακρολοφίας (η περιοχή των ούλων μαζί με το υποκείμενο οστούν). Η μασέλα της κάτω γνάθου μπορεί να είναι πιο ευκίνητη απο αυτή της άνω γνάθου, λόγω του οτι εδράζετε σε μικρότερη επιφάνεια απο ότι η άνω και λόγω της κινητικότητας της γλώσσας (Βίντεο). Η ολική οδοντοστοιχία υποστηρίζει με εξαιρετικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου που χάνονται μετά την απώλεια των δοντιών και αλλοιώνουν την φυσιογνωμία (Βίντεο).

  Στην περίπτωση που σε ένα στόμα υπάρχουν λίγα δόντια και πρέπει να αφαιρεθούν όλα, υπάρχει η λύση της άμεσης οδοντοστοιχίας, η οποία τοποθετείται αμέσως μετά την εξαγωγή των δοντιών και έτσι ο ενήλικας φεύγει με δόντια απο το ιατρείο. Αυτές οι κατασκευές όμως χρειάζονται συχνή αναπροσαρμογή και συνήθως αντικαθιστούνται με νέα οδοντοστοιχία μετά απο 6 μήνες (Βίντεο).
  Εφ όσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, σήμερα μπορεί κάποιος να καταργήσει την οδοντοστοιχία του, αντικαθιστώντας την με μια ακίνητη ή κινητή αποκατάσταση που στηρίζεται σε εμφυτεύματα με την οποία μασάει καλύτερα, είναι πιο σταθερή και δημιουργεί περισσότερη σιγουριά σε αυτόν που την φοράει (Βίντεο).