Φωτογραφίες

Καβάλα-Αλεξανδρούπολη 23-27/11/2016

ΚΑΒ ΑΛ 3  ΚΑΒ ΑΛ 4 
ΚΑΒ ΑΛ 5   ΚΑΒ ΑΛ 6
 ΚΑΒ ΑΛ 7 ΚΑΒ ΑΛ 8 
 ΚΑΒ ΑΛ 9 ΚΑΒ ΑΛ 10 

Κομοτηνή 26-30 Μαίου 2016

Φ ΚΟΜ 2016.3  Φ ΚΟΜ 2016.4 
 Φ ΚΟΜ 2016.5  Φ ΚΟΜ 2016.6
 Φ ΚΟΜ 2016.7  Φ ΚΟΜ 2016.8

Θεσσαλονίκη 7-11 Μαίου 2016

Φ ΘΕΣ 16.3   Φ ΘΕΣ 16.4
 Φ ΘΕΣ 16.5  Φ ΘΕΣ 16.6
Φ ΘΕΣ 16.7  Φ ΘΕΣ 16.8 
Φ ΘΕΣ 16.93  Φ ΘΕΣ 16.9 
Φ ΘΕΣ 16.91  Φ ΘΕΣ 1692 
 Φ ΘΕΣ 16.95 Φ ΘΕΣ 16.94 
Φ ΘΕΣ 16.96  Φ ΘΕΣ 16.97 

Θεσσαλονίκη 2015 (42ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο) 

Φ ΘΕΣ 15.1  Φ ΘΕΣ 15.2 
Φ ΘΕΣ 15.3  Φ ΘΕΣ 15.4 
Φ ΘΕΣ 15.5  Φ ΘΕΣ 15.6 
Φ ΘΕΣ 15.7   Φ ΘΕΣ 15.8

Τιμητική εκδήλωση των "Χωριών SOS Ελλάδος"  για την Διοικήτρια του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Απρίλιος 2015

Φ Τ ΑΛΕΞ 1  Φ Τ ΑΛΕΞ 2 
 Φ Τ ΑΛΕΞ 3  Φ Τ ΑΛΕΞ 4

Αλεξανδρούπολη 2015

Φ ΑΛΕΞ 1  Φ ΑΛΕΞ 2 
 Φ ΑΛΕΞ 3 Φ ΑΛΕΞ 4 
 Φ ΑΛΕΞ 5  Φ ΑΛΕΞ 6
 Φ ΑΛΕΞ 7 Φ ΑΛΕΞ 8 

Κομοτηνή 2015

Φ ΚΟΜ 1  Φ ΚΟΜ 2 
 Φ ΚΟΜ 3  Φ ΚΟΜ 4
 Φ ΚΟΜ 5 Φ ΚΟΜ 6 
 Φ ΚΟΜ 7 Φ ΚΟΜ 8 
Φ ΚΟΜ 9  Φ ΚΟΜ 91 

Τιμητική εκδήλωση των " Χωριών SOS Ελλάδος"  για τους εθελοντές

Αθήνα Φεβρουάριος 2015

Φ Τ ΕΚ ΑΘ 1  Φ Τ ΕΚ ΑΘ 2 
 Φ Τ ΕΚ ΑΘ 3  Φ Τ ΕΚ ΑΘ 

Θεσσαλονίκη 2014

Φ ΘΕΣ 1  Φ ΘΕΣ 2 
Φ ΘΕΣ 3  Φ ΘΕΣ 4 
Φ ΘΕΣ 5  Φ ΘΕΣ 6 

Πέλλα 2012

ΦΩΤΟΓΡ 1  ΦΩΤΟΓΡ2 
Φ ΠΕΛ 3  Φ ΠΕΛ 4   
Φ ΠΕΛ 5  Φ ΠΕΛ 6