Ακοή και επικοινωνία

ακοη 

  Η επικοινωνία είναι η επι κοινού επαφή, δια της οποίας ανταλλάσουμε μηνύματα με τους άλλους ή με τον εαυτό μας. Για να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ουσιαστική επαφή. Δηλαδή, να ακούμε  προσεκτικά τον άλλον (συγκεντρωμένοι σε αυτόν), αλλά να έχουμε καταφέρει να μας ακούει και εκείνος.

  Όταν συζητάμε, έχουμε την τάση να διακόπτουμε τον συνομιλητή μας πριν ολοκληρώσει τα λόγια του, προκειμένου να απαντήσουμε ή να πούμε την άποψη μας. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα να νομίζουμε οτι καταλαβαίνουμε αυτά που λέει, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.

  Η αιτία των περισσότερων "παρανοήσεων" κατα την διάρκεια μιας συζήτησης οφείλεται στο ότι: " συνήθως όταν κάποιος μας μιλάει, εμείς δεν ακούμε αυτά που λέει, αλλά εστιάζουμε στην γνώμη μας γι αυτά που λέει, η οποία όμως δεν είναι αυτά που λέει". Αυτό συμβαίνει διότι, ακούγωντας ή συζητώντας, παράλληλα κριτικάρουμε αυτά που ακούμε. Σε αυτή τη διαδικασία, σημαντικό ρόλο παίζουν τα συναισθήματα που βιώνουμε κατα τη διάρκεια της συζήτησης.   

  Για να ακούσω κάποιον, χρειάζεται να τον " αφουγκραστώ". Αυτό σημαίνει οτι είμαι εκεί για εκείνον, έχω όλη μου την προσοχή στραμμένη πάνω του, χωρίς να τον διακόπτω και όταν ολοκληρώσει τα λόγια του μπορώ να μιλήσω. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας μου δίνει την δυνατότητα, να δημιουργήσω ένα περιβάλλον ουσιαστικής επαφής και να κατανοήσω καλύτερα τα λόγια, αλλά και τα συναισθήματα του άλλου. Με μία τέτοια συμπεριφορά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης.  

  Ο ισχυρισμός οτι, "χάριν διαλόγου" μπορούμε να διακόπτουμε τον ομιλούντα, καταργεί την ουσία του διαλόγου. Ο εποικοδομητικός διάλογος προϋποθέτει αμοιβαία κατανόηση των λεγομένων. Η κατανόηση εξαφανίζεται όταν δεν επιτρέπουμε στον συνομιλητή μας να ολοκληρώσει τον λόγο του. Αυτό το "χάριν διαλόγου" αποτελεί συχνά, μια σκόπιμη πρόφαση που χρησιμοποιείται στις περισσότερες τηλεοπτικές συνομιλίες, ώστε να μην ακουστούν οι θέσεις-απόψεις του συνομιλητή.   

  Σε οτι αφορά την επικοινωνία με τον εαυτό μας, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις σκέψεις μας ανα πάσα στιγμή, να "αφουγκραζόμαστε" το σώμα μας και να συνειδητοποιούμε τα συναισθήματα μας.  Τα συναισθήματα που βιώνουμε είναι η κύρια αιτία του τρόπου με τον οποίον συμπεριφερόμαστε κατα την διάρκεια μιας συνομιλίας. Αυτά επηρεάζουν σημαντικά και την φυσική μας κατάσταση (το σώμα μας).