Η ενέργεια των λέξεων και του λόγου

Η ΕΝΕΡΓ Κ 

  Οι λέξεις είναι το μέσον με το οποίο εκφράζεται ο λόγος. Ο λόγος μας είναι ενέργεια που την "εκτοξεύουμε" με τις λέξεις που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι ειδικοί που ασχολούνται με την ενέργεια των λέξεων, λένε οτι κάθε άφωνο γράμμα (δηλαδή κάθε σύμφωνο) είναι συμπυκνωμένη ενέργεια και κάθε φωνήεν καθορίζει τον τρόπο που αυτή θα επιδράσει. Δύο άλλες σημαντικές παράμετροι που καθορίζουν το είδος και την ένταση της δια των λέξεων "εκτοξευόμενης" ενέργειας, είναι η χροιά της φωνής, η έκφραση του προσώπου και η στάση του σώματος του ανθρώπου που μιλάει.

  Πολλές απο τις λέξεις που συχνά χρησιμοποιούμε κρύβουν έννοια (ενέργεια) η οποία συνήθως είναι αντίθετη απο το νόημα που πιστεύουμε οτι έχει η συγκεκριμένη λέξη. Αναφέρω μερικές τέτοιες λέξεις και παράλληλα αντιπαραθέτω σε αυτές τις λέξεις, κάποιες άλλες τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε αντί αυτών.

  Παραδείγματα:

  Η λέξη "Προσπαθώ" σημαίνει οτι τείνω να κάνω αλλά δεν το κάνω, αντί αυτής της λέξης μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι φράσεις "κάνω τώρα" ή "μπαίνω σε δράση τώρα".

  Αντί των φράσεων "δεν μπορώ" ή "δεν γίνεται" μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις "επιλέγω" ή "χρειάζομαι".

  Αντί του "δεν φταίω" ή "δεν το εννοώ" μπορώ να χρησιμοποιήσω το "είμαι υπεύθυνος" ή "αναλαμβάνω την ευθύνη".

  Αντί του "έχω πρόβλημα" μπορώ να χρησιμοποιώ το "έχω να διαχειριστώ ένα θέμα ή μία πρόκληση ή μια ευκαιρία".

  Αντί του "ελπίζω" χρησιμοποιώ το "γνωρίζω" ή "κάνω" ή "μαθαίνω".

  Αντί του "πρέπει" χρησιμοποιώ το "επιλέγω" ή "θέλω".

  Αντί του "τρομερό" ή "φοβερό" χρησιμοιποιώ τα "θαυμάσιο", "υπέροχο", "καταπληκτικό", "εξαιρετικό" κ.α.