Πως οι σκέψεις επιδρούν στο σώμα μας

ΠΩΣ ΟΙ ΣΚ Κ 

  Στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου μας υπάρχει ο "συνειδητός νούς", δηλαδή η λογική μας, ενώ στο δεξιό ημισφαίριο ο "μη συνείδητος νούς", δηλαδή το ασυνείδητο μας.. Στον "μη συνειδητό νού" βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες που έχουμε ως όντα. Το εκπληκτικό όμως είναι, οτι τις πληροφορίες αυτές δεν γνωρίζουμε οτι τις έχουμε. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό θα αναφέρω το εξής παράδειγμα: με κάθε ανοιγόκλειμα των ματιών μας προσλαμβάνουμε 30.000.000 πληροφορίες απο τις οποίες συνειδητοποιούμε μόνο τις 40.

   Ο άνθρωπος είναι ενέργεια η οποία βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, δηλαδή η ίδια η ζωή είναι κίνηση. Οι σκέψεις μας είτε είναι συνειδητές είτε ασυνείδητες δημιουργούν συναισθήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στο σώμα μας προκαλώντας αλλαγές σε αυτό. Το αποτέλεσμα των σκέψεων μας στο σώμα καθορίζεται κυρίως απο τον "μη συνειδητό νού".

  Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και τα αποτέλεσματα τους, είναι η ίδια ενέργεια αλλά με διαφορετική δόνηση. Συγκεκριμένα όσο απο σκέψη μετατρέπεται σε αποτέλεσμα στο σώμα, συμπυκνώνεται περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την δυνατότητα αποκωδικοποιώντας το αποτέλεσμα, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις που το προκάλεσαν.  

  Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να επιλέγουμε αυτά που σκεφτόμαστε, ώστε να "παράγουμε" ευχάριστα συναισθήματα, τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο και στο σώμα μας. Εξ άλλου αυτοί που έχουν μελετήσει σε βάθος τον "συνειδητό" και ¨μη συνειδητό νου", προτείνουν να "αφηνόμαστε" συχνότερα στον "μη συνειδητό νου" και στον όγκο των πληροφοριών που αυτός διαθέτει, για να έχουμε μια περισότερο χαρούμενη, εύκολη και δημιουργική ζωή.