Προσωπική Εξέλιξη

Π. ΕΞ.  

Οτι διαβάσετε σε αυτό το πεδίο δεν αποτελεί την μοναδική αλήθεια. Είναι μια οπτική για τον συνάνθρωπο, τον κόσμο, την ζωή και έχει προκύψει μέσα απο προσωπικά βιώματα, εμπειρίες, παρατήρηση και μελέτη.

ΠΕΠ   Η ΕΝΕΡΓ ΕΠΙΚ ΕΠ ΠΩΣ ΟΙ ΣΚ  

 Πεποιθήσεις

Η ενέργεια των λέξεων

και του λόγου

Επικοινωνία-επαφή με

τον συνάνθρωπο

 Πώς οι σκέψεις επιδρούν

στο σώμα μας

ΠΡ ΕΞ 5  Π Ε 6  Π Ε 7   
  Ακοή και επικοινωνία       Υπευθυνότητα            Συγχώρεση