Υγεία-Διατροφή-Άσκηση

ΥΓΕΙ  ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΑΣΚΗΣΗ 

  Αυτό το πεδίο περιέχει θέματα, που αφορούν στην υγεία, την διατροφή και την σωματική άσκηση και τα οποία πιστεύω οτι είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και προάγουν την συνολική υγεία μας.

   Υγεία είναι η σωματική, συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Η ισορροπημένη διατροφή σε συνδιασμό με την συστηματική σωματική άσκηση μπορούν να βοηθήσουν στην διατήρηση αυτής της ευεξίας, χωρίς να παραβλέπουμε ασφαλώς οτι υπεισέρχονται σε αυτό και άλλοι παράμετροι. Μεταξύ άλλων, ουσιαστικό ρόλο στην διατήρηση της υγείας μας, έχει ο τρόπος της διαχείρισης και αντιμετώπισης των θεμάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα μας. 

   Η κατάλληλη διατροφή και η συστηματική άσκηση όταν συνδιαστεί με "υγιή" σκέψη προάγουν την ισορροπημένη λειτουργία του οργανισμού και της ύπαρξης μας. Ο όρος "υγιής" σκέψη αναλύεται διεξοδικά στο πεδίο 'Προσωπική Εξέλιξη".

ΥΔΑ 5  ΥΔΑ 6  ΥΔΑ 7  ΥΔΑ 8 
    Το γάλα ...βλάπτει;   Διατροφικοί ...μύθοι!      Σπονδυλική στήλη     Αβοκάντο ...χρήσιμο;
 ΥΔΑ 9  ΥΔΑ 2 ΥΔΑ 3 ΥΔΑ 4 
 Plank (ώμοι, πλάτη κ.α.)        Τί είναι το Ghee (γκί);   Έντερο και εγκέφαλος    Ασκήσεις κοιλιακών